Het werken met mensen en een fascinatie voor de medische hoek was voor mij de motivatie om in 1980 aan de opleiding fysiotherapie aan de Haagse Academie te beginnen.

Een mooie tijd van werken in diverse praktijken, het starten van een eigen praktijk (binnen een samenwerkingsverband), trouwen, kinderen krijgen, studeren en de praktijk uitbreiden volgde. Uiteindelijk resulterend in het opzetten van een solopraktijk, die in januari 2008 van start is gegaan.

Altijd heeft de vraag ‘naar het hoe en waarom met betrekking tot ziekte en gezondheid’
mij bezig gehouden.
Dat bracht mij onontkomelijk verder op het terrein van psyche en emoties in relatie tot het menselijk bewegen en handelen.
Dit gecombineerd met ingrijpende persoonlijke ervaringen en ervaringen vanuit het paramedisch handelen gaf mijn ontwikkeling als therapeut richting: een holistische benadering van ziekte en gezondheid.

Na een opleiding van 3 jaar aan het IPT (Amsterdam) studeerde ik tevens af als
psychosomatisch fysiotherapeut.
Daarna volgden diverse verdiepingscursussen en nascholing (o.a. mindfulness, focussing, energetisch werken, expressieve bewegingstherapie, ACT en palliatieve zorg). Ik heb mij verdiept en geschoold in de haptonomie, systemisch werk en in 'somatic experiencing' (A. Levine) - traumaverwerking. 

Daarnaast ontwikkelde ik als physical coach een traject – buiten de 1e lijnszorg – voor mensen die uitgedaagd willen worden in hun persoonlijke groei, eveneens vanuit de visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op dit gebied ben ik verder geschoold door Rudy van Damme (ontwikkelingsgericht coachen) en Trilemma (brainbased coaching).

Het waarderen van de mens in zijn eigenheid is het centrale thema van waaruit ik werk.

Jansweg 42-3   2011 KN Haarlem   Tel.: 023 - 542 42 48
 


Logon